Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

Szanowni Mieszkańcy.
Straż Miejska w Olsztynie informuje, że zgodnie z Art.64 Kodeksu Wykroczeń każdy mieszkaniec będący właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości ma obowiązek umieszczenia i urzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą grzywny do 250 zł bądź karą nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
W okresie wiosennym podczas corocznych kontroli osiedli pod kątem porządków, zostanie przeprowadzona kontrola w w/w zakresie.

Wypożyczanie sprzętu

Informujemy Państwa, że Rada Osiedla dysponuje sprzętem, który wypożyczyć może każdy mieszkaniec naszego Osiedla.
Podajemy telefony osób, do których należy zadzwonić, aby sprzęt wypożyczyć, bądź zarezerwować, jeśli aktualnie jest wypożyczony:

Drabina - p. Ryszard Jaszczułt - tel. 502 723 400

Piła, kajaki, - p. Tadeusz Zabolewicz - tel. 399 250 515

Nożyce do żywopłotu - p. Wojciech Korsak - tel. 662 571 861

Sprzęt sportowy - p. Mirosław Orzechowski - tel. 692 390 957

Zebrania Rady Osiedla

Zebrania Rady Osiedla w roku 2012 będą odbywać się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz.18.00 z wyłączeniem lipca i sierpnia:
7. lutego; 6. marca; 3. kwietnia; 15. maja (wyjątkowo); 5. czerwca; 4. września; 2. października; 6. listopada; 4. grudnia.
Dyżury dla mieszkańców pełnimy w tych samych dniach w godzinach 18.00-19.00

Strony

Subscribe to Front page feed