Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

Szanowni Mieszkańcy.
Straż Miejska w Olsztynie informuje, że zgodnie z Art.64 Kodeksu Wykroczeń każdy mieszkaniec będący właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości ma obowiązek umieszczenia i urzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje karą grzywny do 250 zł bądź karą nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
W okresie wiosennym podczas corocznych kontroli osiedli pod kątem porządków, zostanie przeprowadzona kontrola w w/w zakresie.

Strony

Subscribe to Front page feed