Skład Rady Osiedla kadencji 2023-2026

1. Tadeusz Zabolewicz - przewodniczący
Mobile: 506 110 884
E-mail: tadeo52@interia.pl

2. Zbigniew Jasko – vice przewodniczący
Mobile: 512 442 642
E-mail: jasko.z@wp.pl

3. Krystyna Żuk-Gołaszewska - sekretarz

4. Ryszard Jaszczułt - skarbnik

5. Katarzyna Kobylińska - członek prezydium

6. Ewa Olszewska - członek prezydium

7. Paweł Jasz - członek prezydium

8. Henryk Zieliński - członek prezydium

9. Jacek Wiśniewski - członek komisji rewizyjnej

10. Jerzy Trystuła - członek komisji rewizyjnej

11. Adam Lipiński - członek komisji rewizyjnej

12. Dariusz Łaguna - członek

13. Joanna Christianus - członek

14. Robert Popiołek - członek

15. Andrzej Wesołowski - członek