Zebrania Rady Osiedla w roku 2015

Zebrania Rady Osiedla w roku 2015 będą odbywać się w każdy pierwszy wtorek miesiąca z wyłączeniem lipca i sierpnia: 9 stycznia, 3 lutego; 3 marca; 14 kwietnia; 5 maja; 2 czerwca; 8 września o godz.18:00 oraz 6 października; 3 listopada i 1 grudnia o godz.17:30
Dyżury dla mieszkańców pełnimy w tych samych dniach w godzinach 18.00-19.00.
Spotkania i dyżury będą odbywać się w nowej siedzibie Rady Osiedla - sklep „Społem” w Kortowie, ul. Prawocheńskiego 11 (wejście z tyłu sklepu).

Rada Osiedla Kortowo