RO Kortowo popiera wniosek mieszkańców o przeniesienie w inne miejsce ścianki tenisowej

Rada Osiedla Kortowo na zebraniu w dniu 4 listopada 2014 r. jednogłośnie poparła prośbę mieszkańców Osiedla skierowaną w dniu 22 sierpnia 2014 do Kanclerza UWM. Pełny tekst pisma mieszkańców w załączeniu.