Zmiana miejsca spotkań Rady Osiedla Kortowo

Uprzejmie informujemy, że od marca b.r. kolejne spotkania Rady Osiedla Kortowo odbywać się będą zgodnie z przyjętym harmonogramem w sali posiedzeń Komisji Senackich ( REKTORAT ) przy ul. Oczapowskiego 2. Najbliższe zebranie Rady Osiedla odbędzie się 5 marca o godz. 18:00. Serdecznie zapraszamy.