Zebranie RO Kortowo 02.03.2024

Najbliższe zebranie Rady Osiedla Kortowo odbędzie się 02.03.2024 r. o godz. 10:00 w siedzibie RO przy ul. Prawocheńskiego 11 (zaplecze sklepu Społem).
Dyżury dla mieszkańców pełnimy w tych samym dniu w godzinach 10:00-12:00. Wszelkie sprawy związane z Osiedlem Kortowo prosimy również kierować bezpośrednio do przewodniczącego lub vice-przewodniczącego RO Kortowo droga telefoniczną lub mailową (patrz skład RO Kortowo).

Rada Osiedla Kortowo