Zebrania Rady Osiedla w roku 2020

Zebrania Rady Osiedla w roku 2020 będą odbywać się w następujących terminach: 7 stycznia; 4 lutego; 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada i 1 grudnia o godz.17:00
Dyżury dla mieszkańców pełnimy w tych samych dniach w godzinach 17:00-18:00.
Spotkania i dyżury będą odbywać się w siedzibie Rady Osiedla - sklep „Społem” w Kortowie, ul. Prawocheńskiego 11 (wejście z tyłu sklepu).
Rada Osiedla Kortowo