Zebrania Rady Osiedla w roku 2019

Zebrania Rady Osiedla w roku 2019 w okresie do kwietnia odbywać się będą w następujących terminach: 10 stycznia; 7 lutego; 5 marca; 2 kwietnia; 7 maja; 4 czerwca; 2 lipca; 3 września; 1 października; 5 listopada; 3 grudnia o godz.17:00
Dyżury dla mieszkańców pełnimy w tych samych dniach w godzinach 17:00-18:00.
Spotkania i dyżury będą odbywać się w siedzibie Rady Osiedla - sklep „Społem” w Kortowie, ul. Prawocheńskiego 11 (wejście z tyłu sklepu).

Rada Osiedla Kortowo