Zebrania Rady Osiedla w roku 2014

Zebrania Rady Osiedla w roku 2014 będą odbywać się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz.18.00 z wyłączeniem lipca i sierpnia:
7 stycznia, 4 lutego; 4 marca; 8 kwietnia; 6 maja; 1 czerwca; 2 września; 7 października; 4 listopada; 2 grudnia.
Dyżury dla mieszkańców pełnimy w tych samych dniach w godzinach 18.00-19.00.