Zebrania Rady Osiedla Kortowo do końca 2023

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Kortowo,

Zebrania Rady Osiedla Kortowo do końca 2023 roku odbędą się 8.listopada oraz 13. grudnia o godz. 17:00 w siedzibie RO przy ul. Prawocheńskiego 11 (zaplecze sklepu Społem).

Dyżury dla mieszkańców pełnimy w tych samych dniach w godzinach 17.00-19.00. Wszelkie sprawy związane z Osiedlem Kortowo prosimy również kierować bezpośrednio do przewodniczącego lub vice-przewodniczącego RO Kortowo droga telefoniczną lub mailową (patrz skład RO Kortowo).

Rada Osiedla Kortowo