Uchwała nr I-2 z dnia 10.01.2012 - plan finasowy RO Kortowo na 2012