Trzcinowisko Kortowskie - załącznik graficzny do uchwały RM z dn. 25 stycznia 2012