Trzcinowisko Kortowskie - uchwała RM z dn. 25 stycznia 2012