Spotkanie Rady Osiedla w maju 2024 r.

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Kortowo!

Najbliższe zebranie Rady Osiedla Kortowo Zebraniu odbędzie się dnia 14-05-2024 roku o godz. 17:00. w siedzibie RO przy ul. Prawocheńskiego 11 (zaplecze sklepu Społem).

Dyżury dla mieszkańców pełnimy w tym samym dniu w godzinach 17.00-19.00. Wszelkie sprawy związane z Osiedlem Kortowo prosimy również kierować bezpośrednio do przewodniczącego lub vice-przewodniczącego RO Kortowo droga telefoniczną lub mailową (patrz skład RO Kortowo).

Rada Osiedla Kortowo