Oświadczenie Rady Osiedla Kortowo na sesję RM w dniu 26 lutego 2014