Mieszkańcy Kortowa byli gośćmi w MPEC

14.02.2020 r. mieszkańcy Osiedla Kortowo byli gośćmi w nowo powstałej "Ciepłowni BIO". Zobaczyliśmy z bliska jak działa nowa część ciepłowni od etapu wjazdu biopaliwa na teren MPEC, poprzez miejsce składowania zrębków pozyskiwanych z okolicznych lasów, aż do momentu transportu biopaliwa do kotła. Odwiedziliśmy również dyspozytornię i miejsce sterowania urządzeniami ciepłowni. Podczas oglądania towarzyszyli nam pracownicy - specjaliści omawiając poszczególne etapy. Drugą część wizyty poprowadził Pan Prezes Konrad Nowak przedstawiając prezentację "Ciepłowni BIO", informacje dotyczące jej parametrów, jak również dane dotyczące emisji m.in. CO2 i SO2 w kontekście wymogów ograniczenia negatywnego oddziaływania ciepłowni na środowisko naturalne. Mieszkańcy podczas wizyty zadawali pytania, na które odpowiadali zarówno Pan Prezes, jak i obecni na spotkaniu specjaliści.
Rada Osiedla Kortowo w imieniu mieszkańców dziękuje Panu Prezesowi MPEC Konradowi Nowakowi oraz wszystkim pracownikom towarzyszącym nam podczas wizyty - za zaproszenie, zorganizowanie wycieczki po ciepłowni, poświęcony czas i profesjonale przygotowanie spotkania.