List otwarty w sprawie dworca Olsztyn Główny

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Kortowo,

Rada Osiedla Kortowo prosi o zapoznanie się z listem otwartym Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddziału Olsztynie w sprawie dworca Olsztyn Główny.

RO Kortowo