Lipcowy dyżur członków Rady Osiedla

Rada Osiedla Kortowo uprzejmie informuje, że w dniu 4 lipca 2017 członkowie RO będą pełnić dyżur w godzinach 17-18 w siedzibie RO.

Rada Osiedla Kortowo