Infrormacja o przeznaczeniu nagrody Prezydenta Miasta - 50 000 zł za frekwencję wyborczą

Szanowni Mieszkańcy Kortowa.
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i pomysły dotyczące przeznaczenia nagrody za frekwencję wyborczą.
Największym zainteresowaniem cieszył się projekt zainstalowania na osiedlu monitoringu. Po konsultacjach w Urzędzie Miasta Rada Osiedla podjęła decyzję o wyborze tego projektu. Niestety po dokładnej analizie okazało się, że zainstalowanie monitoringu nie jest możliwe ze względu na niewystarczające środki, jak również brak możliwości wykonania do końca 2020 roku.
Wiele ciekawych pomysłów również nie spełniało warunków - projekt musiał się mieścić w zadaniach własnych Gminy Olsztyn i miał być możliwy do realizacji w bieżącym roku.
W tej sytuacji możliwe było jedynie wyremontowanie jakiegoś fragmentu istniejącego chodnika.
Rada Osiedla wybrała remont chodnika przy ulicy Astronomów ze względu na bardzo zły stan chodników na tej ulicy. Zakres prac ustali Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w ramach przyznanych środków finansowych - 50 000zł.