Informacja Rady Osiedla na temat wyniku ankiety dotyczącej budowy sieci ciepłowniczej przez MPEC dla mieszkańców Osiedla

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Kortowo.

Rada Osiedla Kortowo informuje, że członkowie Rady Osiedla przeprowadzili wśród mieszkańców ankietę na temat zasadności budowy sieci ciepłowniczej przez MPEC dla mieszkańców Osiedla.
W wyniku przeprowadzonej ankiety, uzyskaliśmy odpowiedzi mieszkańców w ilości 40 zwróconych ankiet. Pozytywnych odpowiedzi było 25, negatywnych 13, dwie osoby uwarunkowały odpowiedź przekazaniem informacji na temat rzeczywistych kosztów.
Z uwagi na niewielką ilość odpowiedzi informujemy, że mogą Państwo nadal wypowiedzieć się na temat ewentualnej budowy sieci ciepłowniczej. W tym celu prosimy o kontakt pod nr telefonu 603 850 443.

Rada Osiedla Kortowo