Informacja Rady Osiedla na temat możliwości budowy światłowodowej sieci nowej generacji na osiedlu Kortowo

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Kortowo.

Rada Osiedla Kortowo informuje, że od wielu miesięcy prowadzi rozmowy z firmami, które byłyby zainteresowane budową światłowodowej sieci nowej generacji na osiedlu Kortowo. Rozmowy prowadzone z firmą Orange nie przyniosły spodziewanego efektu. Operator ten po wykonaniu kosztorysu, ostatecznie odmówił dalszych rozmów na temat inwestycji.
Obecnie prowadzimy rozmowy z firmą INTELLY, regionalnym operatorem telekomunikacyjnym z ponad 20. letnim doświadczeniem w branży, świadczącym usługi w dziesięciu miastach naszego województwa. Operator wyraził zainteresowanie realizacją inwestycji na naszym Osiedlu i jest na etapie gromadzenia informacji, w celu przygotowania dokumentacji.
Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępie rozmów.

Rada Osiedla Kortowo