Informacja o kontynuacji rozmów z MPEC w sprawie podłączenia Osiedla do miejskiej sieci ciepłowniczej

Rada Osiedla Kortowo informuje, że kontynuowane są rozmowy z MPEC w sprawie podłączenia Osiedla do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przekazaliśmy zebrane ankiety, które mają posłużyć do dalszych analiz i określenia możliwości budowy sieci ciepłowniczej na Osiedlu Kortowo.
Będziemy na bieżąco przekazywać Państwu wszelkie informacje o postępach rozmów.