Informacja dla Mieszkańców Osiedla w sprawie modernizacji ul. Słonecznej

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Kortowo
Szanowni Mieszkańcy ul. Słonecznej

Wobec przesłanego przez Pana Dariusza Grygo dnia 11-06-24 roku stanowczego sprzeciwu wobec inicjatywy RO Kortowo ujęcia w wydzielonym zadaniu majątkowym: „Przebudowa ulicy Słonecznej” przebudowę i remont tej ulicy od skrzyżowania z ulicą Dybowskiego do pętli autobusowej na osiedlu Słoneczny Stok i dalej do skrzyżowania z ulicą Zodiakalną oraz wobec przedstawienia listy 36 mieszkańców ulicy Słonecznej którzy według Pana Grygo podpisali ten sprzeciw, przedstawiciele RO spotkali się z Panem Dariuszem Grygo w dniu 11-06-24 r i przedstawili wszystkie informacje dotyczące inicjatywy RO. Biorąc również pod uwagę nieprzejednaną i negatywna postawę Pana Dariusza Grygo oraz brak z Jego strony propozycji uzgodnienia wspólnego wniosku do ZDZiT, RO Kortowo postanowiła uszanować sprzeciw i wycofać złożony do ZDZiT wniosek o remont i modernizację ulicy Słonecznej obejmujący remont nawierzchni, poszerzenie chodników i wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni parkingowej.

Rada Osiedla KORTOWO