Harmonogram spotkań Rady Osiedla w I kwartale 2024 roku

Zebrania Rady Osiedla Kortowo w I kwartale 2024 roku odbędą się 13.01.2024 oraz 10.02.2024 o godz. 10:00 w siedzibie RO przy ul. Prawocheńskiego 11 (zaplecze sklepu Społem).
Dyżury dla mieszkańców pełnimy w tych samych dniach w godzinach 10.00-11.00. Wszelkie sprawy związane z Osiedlem Kortowo prosimy również kierować bezpośrednio do przewodniczącego lub vice-przewodniczącego RO Kortowo droga telefoniczną lub mailową (patrz skład RO Kortowo).

Rada Osiedla Kortowo