Dodatkowe czerwcowe zebranie Rady Osiedla

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Kortowo,

Dodatkowe czerwcowe zebranie Rady Osiedla odbędzie się 20.06.2024 się o godz. 17:00 w siedzibie RO przy ul. Prawocheńskiego 11 (zaplecze sklepu Społem).
Dyżury dla mieszkańców pełnimy w tych samym dniu w godzinach 17.00-19.00. Wszelkie sprawy związane z Osiedlem Kortowo prosimy również kierować bezpośrednio do przewodniczącego lub vice-przewodniczącego RO Kortowo droga telefoniczną lub mailową (patrz skład RO Kortowo).

Rada Osiedla Kortowo