Deklaracja - wywóz śmieci

Mieszkańcy Osiedla Kortowo,
w załączniku zamieszczamy deklarację wysokości opłaty za wywóz śmieci, ponieważ wiemy, że nie każdy mieszkaniec naszego Osiedla otrzymał ją do skrzynki pocztowej.
Deklarację można wypełnić komputerowo(jest edytowalna) lub ręcznie. Należy ją złożyć w Urzędzie Miasta do dnia 10.05.2021r.
W sprawie pomocy w wypełnieniu deklaracji proponujemy dzwonić do Wydziału Środowiska UM, tel. 89 50 60 685 lub 89 50 60 691
Rada Osiedla Kortowo