Aktualizacja informacji na temat możliwości budowy sieci światłowodowej na Osiedlu i deklaracji w/s podłączenia się do sieci

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Kortowo.
Rada Osiedla Kortowo informuje, że budową sieci światłowodowej na Osiedlu zainteresowane są dwie firmy – ORANGE i INTELLY. Obie firmy poprosiły mieszkańców, którzy wyrażają chęć podłączenia się do nowoczesnej sieci światłowodowej o wypełnienie deklaracji. Informujemy, że sieć będzie mogła zostać zbudowana po zdeklarowaniu się co najmniej 50% mieszkańców Osiedla. Ponieważ wypełnienie deklaracji nie wiąże się z podpisaniem umowy, zachęcamy do wypełnienia deklaracji do obu Firm, aby spełnić warunek 50%. Decyzje o podpisaniu umowy będziecie mogli Państwo podejmować po zapoznaniu się i porównaniu obu ofert.
Szczegółowych informacji, dotyczących możliwości zadeklarowania chęci podłączenia udzielane są pod numerami telefonów:
ORANGE: Pani Natalia Olkowska tel. 501 096 538
INTELLY: Pan Kamil Butkiewicz tel. 607 988 848

07.02.2019r.