Aktualizacja informacji na temat budowy sieci światłowodowej na Osiedlu i deklaracji w/s podłączenia się do sieci

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Kortowo
W nawiązaniu do zamieszczonej w dniu 07.02.2019 roku na naszej stronie notatki dotyczącej budowy sieci światłowodowej na naszym osiedlu (patrz niżej) pragniemy poinformować że firma Orange mimo skompletowania ponad 80 sztuk deklaracji nie ujęła naszego osiedla w plan realizacyjny na 2019 rok i nie zapewnia podjęcia inwestycji w roku 2020
Natomiast firma Intelly zgromadziła minimalną - wystarczającą liczbę deklaracji mieszkańców i zamierza we wrześniu rozpocząć inwestycję na ulicach: Zodiakalna, Gwiezdna. Na ulicach Księżycowa, Świetlista, Słoneczna i Tęczowa firma rozpocznie inwestycje gdy wpłyną na jej adres email: kb@intelly.pl deklaracje osób które do tej pory ich nie wypisały. Deklaracja jest dostępna w załączniku. Zachęcamy więc mieszkańców, zwłaszcza z ulicy Księżycowej, Świetlistej, Słonecznej i Tęczowej do złożenia deklaracji jeśli chcą w niedalekiej przyszłości uzyskać dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Szczegółowych informacji, dotyczących możliwości zadeklarowania chęci podłączenia udzielane są również pod numerem telefonu - INTELLY: Pan Kamil Butkiewicz tel. 607 988 848.

Rada Osiedla Kortowo
O4.07.2019 r.